Anunțuri

Comunicat de presă – ”Educaţia, calea spre viitor!” – 28.12.2023

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea (Partener 1) și Inspectoratul Judeţean Mureş (Partener 2) au implementat în perioada 08 ianuarie 2021- 31 decembrie 2023 proiectul “Educaţia, calea spre viitor!”, cod MySMIS2014+: 133601.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională/O.S.6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive.

Obiectivul general al proiectului aconstat în oferirea unor trasee de reintegrare, personalizate, prin programe de tip “A doua şansă“ pentru un număr de 600 de copii/tineri/adulţi care au părăsit timpuriu şcoala, cu scopul de a dobândi calificările necesare pentru ocuparea unui post pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea nivelului de competenţe pentru 515 angajaţi din învăţământul preuniversitar din Regiunile Sud-Est (judeţul Vrancea) şi Centru (judeţul Mureş).

Rezultatele obţinute ca urmare a implementării proiectului sunt următoarele:

  • 517 persoane reprezentând personal din învățământul preuniversitar și echipa managerială  au fost selectate și înregistrate în grupul țintă în vederea participării la programe de formare, din 515 prevăzute;
  • 517 persoane reprezentând personal didactic/personal de sprijin identificat, au beneficiat de programe de formare în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, din 515 prevăzute;
  • 652 de persoane, copii/tineri/adulți au fost selectate și înregistrate în grupul țintă în vederea participării la sesiuni de orientare și consiliere și ulterior în programe de formare, din 600 prevăzute;
  • 652 de persoane, copii/tineri/adulți au beneficiat de servicii funcționale integrate – servicii de consiliere și orientare a carierei cu scopul de a-i readuce în sistemul de educatie și formare, din cele 600 prevăzute;
  • 652 de persoane, copii/tineri/adulți au beneficiat de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare) de tip ”A doua șansă”, din cele 600 prevăzute; 593 de persoane copii/tineri/adulți au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit,  prevăzute fiind iniţial 396.
  • 69 de copii/tineri/adulți, participanţi în subactivitatea A3.2 au obținut o calificare la finalizarea programelor de tip ”A doua șansă”, prevăzute fiind iniţial 60.
  • 18 campanii de promovare (cate 6 campanii/an în decursul celor trei ani de implementare) a programului „A doua șansă”, de promovare a menținerii în școală a elevilor, a reducerii părăsirii timpurii a școlii și promovarea beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie.

Valoarea totală a proiectului a fost de 9.524.557,36 lei, valoarea cofinanțării UE: 8.095.873,78 lei.

Data începerii și data finalizării proiectului: 08 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023.

            Grupul țintă al proiectului a fost format dintr-un număr de 652 de copii/tineri/adulţi (iniţial fiind prevăzuţi 600) care, la un moment dat, au părăsit timpuriu şcoala şi care au beneficiat de sprijin direct, de servicii educaţionale de tip “A doua şansă”, cu o abordare pedagogică diferită faţă de cea şcolară, caracterizate de grupe mici de studiu, predare personalizată, inovativă, adaptată vârstei cursanţilor şi 517 persoane reprezentând personal din învăţământul preuniversitar care şi -au îmbunătăţit competenţele (din cele 515 prevăzute initial).

Proiectul “Educaţia, calea spre viitor!” a oferit, pe de o parte, o şansă de reintegrare în sistemul de educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi, pe de altă parte, o oportunitate pentru personalul din învăţământul preuniversitar de a-şi dezvolta competenţe profesionale în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile grupui ţintă.

Date de contact: Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, e-mail: office@aevb.ro, www.aevb.ro.

Partener 1: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, telefon: 0265213779; e-mail: office@edums.ro, www.edums.ro

Partener 2: Inspectoratul Judeţean Vrancea, telefon: 0237214141; e-mail: isjvrancea@yahoo.com

Comunicat de presă – ”Educaţia, calea spre viitor!” – 28.12.2023 Read More »

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” Focșani, cu sediul în Focșani, strada Cuza Vodă, nr.46, județul Vrancea, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: Execuţie

2. Denumirea postului: Inginer de sistem S, post vacant, pe perioadă nedeterminată, compartimentul: personal didactic auxiliar

3. Numărul de posturi: 1

Pentru mai multe detalii vedeți documentele de mai jos:

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top