Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” – între trecut și prezent

La peste 75 de ani de la înfiinţare – cu titulatura de Şcoală de meserii sub care a funcţionat între 1923 şi 1936, fostul Grup Şcolar Agricol din Focşani se prezintă cu o istorie determinată de cerinţele de instrucţie şi educaţie în domeniu a tinerilor de pe aceste meleaguri. Înfiinţată în 1923 ca „Scoalã de Arte şi Meserii”, ce pregãtea metalurgişti, dulgheri şi tâmplari, unitatea şcolară a cunoscut, de-a lungul anilor, o evoluţie şi mutaţii profunde, atât sub aspectul formei de învăţământ (scoalã medie tehnicã agricolã, liceu agroindustrial, grup şcolar agricol), cât şi sub aspectul specializãrilor în meserii.

De-a lungul anilor, aici au fost pregătiţi pentru economia vrânceană tehnicieni şi muncitori în domeniul agricol şi al industriei alimentare (mecanică, horticultura întreţinere şi reparaţii utilaje agricole, automatizări, electricieni auto, brutari, patiseri, preparatori conserve, tehnicieni în industria alimentară, zootehniști, tehnicieni în controlul calităţii produselor alimentare, tinichigii, vopsitori auto). Mare parte dintre absolvenţii de liceu au urmat ulterior şcoli postliceale, de maiştri şi chiar institute de învăţământ superior, ocupând, ca specialişti, diferite funcţii de conducere.

În prezent, orele de curs se desfăşoară sub îndrumarea unui număr de 70 cadre didactice calificate: profesori, ingineri şi maiştri). Colegiul deține 14 săli de clasă în care se includ un laborator fizică, un laborator chimie, doua cabinete de matematică, un laborator biologie, doua cabinete de limba şi literatura româna, un cabinet limbi moderne, un cabinet mecanică, un cabinet legislaţie rutieră, doua laboratoare informatică, un cabinet resurse naturale, cabinet de științe sociale, serviciul contabilitate şi secretariat, birou director, birou directori adjuncţi şi cancelaria. Internatul şcolar oferă 30 camere pentru cazare şi 6 laboratoare tehnologice de specialitate, o bibliotecă şi un cabinet medical. Cantina şcolară are o capacitate de 150 locuri, iar în imobilul din str. Alecu Sihleanu nr. 6 elevii își desfășoară activitatea în 18 săli de clasă. Cabinetul psihologic aflat în această clădire oferă consiliere de specialitate. În laboratoare şi ateliere elevii au acces la materialul didactic pus la dispoziţie sub directa îndrumare a cadrelor didactice, participând la activităţile practic-aplicative.

Absolvenţii obţin calificãri pentru specializãrile: tehnician analize produse alimentare, tehnician veterinar, tehnician în gastronomie și tehnician în transporturi. Planul anual de şcolarizare rãspunde necesarului de pregãtire solicitat de populaţia şcolară atât din oraşele, cât şi din comunele judeţului.

Scroll to Top
Scroll to Top