Formarea Adulților

PROGRAMUL “A DOUA ȘANSĂ”

Programul „A doua şansă” (ADȘ) oferă persoanelor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu posibilitatea continuării şi finalizării studiilor. Conform metodologiilor în vigoare:
Programul ADȘ învăţământ primar are ca scop sprijinirea copiilor/ tinerilor/ adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii și care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei. În cadrul programului, învăţământul primar poate fi parcurs în doi ani.
Programul ADȘ învăţământ secundar inferior are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial, astfel încât acestea să îşi poată completa şi finaliza educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu. Durata standard a acestuia este de 4 ani.
Programul „A doua șansă” se desfășoară în cadrul Colegiului Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din   2018 ,domeniul Turism .

Aspecte pozitive ale Programului „A doua șansă”:

 • Sprijină tinerii/adulții care din diferite motive nu și-au finalizat studiile în învățamântul obligatoriu;
 • Înlătură efectele abandonului școlar;
 • Nu există limită de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în program;
 • Durata programului este flexibilă;
 • Durata de școlarizare se poate reduce în funcție de competențele dobândite și de progresul individual în învățare;
 • Absolvenții programului au dreptul la continuarea studiilor.

Principalele dificultăți în implementarea Programului „A doua șansă”:

 • Identificarea persoanelor care doresc cu adevărat să-și asigure o a doua șansă în educație;
 • Creșterea gradului de conștientizare al populației de etnie romă privind importanța educației;
 • Persoane care se înscriu în program doar pentru obținerea unor avantaje materiale și ulterior nu mai frecventează cursurile.

Aspecte legate de îmbunătățirea Programului „A doua șansă”:

 • Elaborarea Ghidurilor de Evaluare pentru toate disciplinele impuse prin Planul Cadru – Nivel Secundar Inferior;
 • Stabilirea unor standarde de pregătire profesională, pentru educația de bază, cu un nivel mai apropiat de nivelul competențelor dobândite anterior pe căi informale / nonformale.
 • Corelarea nivelului de cunoștințe necesar absolvirii nivelului IV cu cerințele Învățământului Secundar Inferior

Diverse Documente:

Scroll to Top
Scroll to Top