Apariția scolii este legata de contextul istoric al constituirii României Mari, al marilor reforme efectuate începând după anul 1918 si al modernizării României.
In martie 1923 Parlamentul votează Constituția României Mari, promulgata de regele Ferdinand I care obliga statul, județele si comunele sa acorde înlesniri elevilor lipsiți de mijloace materiale.
In acest context istoric in septembrie 1923, sub ministeriatul doctorului Constantin Angelescu, membru al guvernului liberal condus de Ion I.C. Brătianu a luat ființa Școala Inferioara de Meserii Focșani, care răspundea cerințelor enunțate de savantul Simion Mehedinți, vrâncean de origine care preconiza o „scoală a muncii”. Școala a fost înființata in urma unei donații particulare constând din clădire si terenuri.

După depășirea crizei economice din perioada 1929 – 1933, in toamna anului 1933 Școala Inferioara de Meserii se va transforma in Gimnaziul Industrial de Băieți Focșani, funcționând sub aceasta denumire si la acest nivel de pregătire pana la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, când in 1945 se transforma in Liceul Industrial de Băieți.
Ca si întreaga societate românească școala va cunoaște transformările radicale impuse de trecerea la modelul sovietic – stalinist prevăzute prin legea învățământului adoptata in august 1948. Denumirea scolii devine Școala Medie Tehnica Agricola, intervenind apoi o serie de schimbări de titulatura, Centrul Școlar Agricol (1959-1974), Liceul de Mecanici Agricoli (1974-1975), Liceul Agroindustrial (1975-1977) si Liceul Industrial Nr 5 (1977-1990). In aceste decenii unitatea a pregătit pentru economia județului Vrancea si a tarii muncitori calificați in domeniul agriculturii si al industriei alimentare, mecanici întreținere si reparații utilaje agricole, electricieni auto, viticultori, zootehniști si veterinari, tinichigii si vopsitori auto, etc.
O parte dintre absolvenții liceului au urmat apoi scoli postliceale, de maiștri, institute de învățământ superior iar unii chiar doctorate ocupând diferite funcții in economia județului si a tarii.
După revoluția din decembrie 1990 școala primește titulatura de Grupul Școlar Agricol intrând exclusiv in subordinea Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului, iar din anul școlar 2008-2009 devine Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani.
Cu o lunga tradiție, aproape centenara, școala noastră si-a diversificat mult in prezent oferta educațională adaptându-se cerințelor actuale ale societății.

Scroll to Top
Scroll to Top