Avizier

Programul “BANI DE LICEU” – 2021-2022

Beneficiază de  ,,Bani de liceu,, elevii care se afla in intretinerea familiilor a caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei , precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie sociala ori aflati sub tutela sau curatela, in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus;
Sprijinul financiar ,, Bani de liceu,, se acorda pe baza de cerere formulata de elev cu autorizarea reprezentantului legal, inregistrata pana la data de 25.09.2021.

Pentru mai multe detalii vedeti documentele de mai jos:

Scroll to Top